مگا گستر سیرجان

گسترش صنعت در ایران

درباره ما

شرکت مگا گستر سیرجان بر آن است که بر اساس ارزش هایی بنیادی همچون کیفیت، خلاقیت، رقابت و فرهنگ و با تمرکز بر صنایع مختلف کشور به ارائه خدماتِ مهندسیِ و صنعتی در پروژه های مشتمل بر طراحی، تامین، نصب و نگهداری در حوزه فعالیت خود  بپردازد. مگا گستر با ارائه خدمات در سطح استاندارهای جهانی از طریق تکیه بر سرمایه های انسانی کارآمد و خلاق ، به خلق راهکارهای بهینه در مدیریت و اجرای پروژه های بزرگ و ارزش آفرینی برای مشتری، کارکنان و جامعه می پردازد

خدمات مهندسی

خرید و تامین قطعات و تجهیزات

طراحی و اجرا خطوط مختلف تولیدی

Scroll to Top